História


1993

 

Spoločnosť DARMA vznikla v roku 1993 ako verejná obchodná spoločnosť, od začiatku rozvíjala predaj otváraním pobočiek v regióne.

2007

 

V roku 2007 sme na Slovensku otvorili novú spoločnosť – DARMA Slovensko s.r.o.

2010

 

V roku 2010 sme spustili nové Logistické centrum v Gumnej pri Tešíne.

2019

 

V roku 2019 sa spoločnosť transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

2020

 

V roku 2020 spoločnosť DARMA sp. z o.o. rozšírila svoje logistické možnosti kúpou kancelárskej a skladovej haly v bezprostrednej blízkosti, čo umožnilo zdvojnásobiť skladový potenciál a organizačné zázemie spoločnosti.

2022

 

V roku 2022 sa naša spoločnosť stala členom Group Auto Central East Europe, ktorá je členom Group Auto International, globálnej organizácie s kapitálovým prepojením s Alliance Automotive i Genuine Parts Company. Tieto subjekty tvoria najväčšiu nákupnú organizáciu v odvetví Automotive Aftermarket na svete.

Stratégia


Stratégia našej spoločnosti od začiatku bola a je zameraná na úzku spoluprácu s autoservismi. Vždy sme verili a veríme, že priama spolupráca so službami, dopravnými spoločnosťami a ďalšími účastníkmi trhu a budovanie pevných vzťahov zabezpečí neustály a stabilný rast nášho podnikania a povedie k zvýšeniu trhového potenciálu. Veľmi dobré vzťahy so službami nám umožňujú správne pochopiť ich potreby a rýchlo a flexibilne na ne reagovať. Naša ponuka, balík benefitov a marketingové nástroje adresované dielňam sú vďaka vzťahom a dôvere, ktoré sme získali, presne prispôsobené ich potrebám.

Geografická poloha


Geografická poloha nám umožňuje spolupracovať so službami zo severomoravských regiónov v Českej republike a severnej časti Slovenska. Sme aktívnym účastníkom týchto trhov s niekoľkými dennými dodávkami našim zákazníkom.

V roku 2007 sme na Slovensku založili spoločnosť DARMA Slovensko s.r.o. Táto spoločnosť vznikla za účelom implementácie našej stratégie na slovenskom trhu, čo sa jej úspešne darí dodnes.
DARMA Slovensko s.r.o. je logisticky napojená na naše skladové, doručovacie a IT systémy.