Kody GTU

Kódy GTU sú informačné polia. DARMA Slovensko s.r.o. nezodpovedá za výklad príslušných úradov a štátnych služieb o ich správnosti. Daňovník by mal akékoľvek pochybnosti riešiť na základe všeobecne uznávaných zásad.