Nižšie uvádzame formulár žiadosti potrebný na správne vrátenie tovaru.

Formulár na vrátenie dielov
Podmienky pre vrátenie tovaru
Kritériá pre vrátenie repasovaného riadenia